Ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej na rok 2017/2018

6:30 – 8:00 – Schodzenie się dzieci. Gry i zabawy w kącikach zainteresowań. Czytanie czasopism lub lektur własnych. Zabawy swobodne według pomysłów dzieci.
8.00 – 8.20 – Poranna gimnastyka, zabawy w kole, zabawy muzyczne.
8:20 – Przekazanie dzieci wychowawcom poszczególnych klas. Zajęcia programowe w klasach.
11.00 – 13.00  – Wyjście dzieci na obiad do stołówki szkolnej, pod opieką wychowawców świetlicy.
13.00 – 13.30 – Relaksacja, słuchanie audiobooków lub opowiadań czytanych przez nauczyciela, bajki terapeutyczne, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13.30 – 14.00 – Zajęcia dydaktyczne zgodnie z tematyką tygodnia, prace plastyczno-techniczne, przygotowania dzieci do konkursów.
14.00 – 14.30 – Odrabianie prac domowych w atmosferze ciszy.
14.30 – 15.30 – Zabawy integrujące grupę, zabawy sportowe, pobyt dzieci w sali komputerowej/salce gimnastycznej lub na świeżym powietrzu.
15.30 – Gry i zabawy przy stolikach , zabawy swobodne dzieci oraz  rozchodzenie się dzieci do domów.


góry

Click to Flip
góry

Share:

Recent Post

Delta

Gamma

Beta

Alfa