Kodeks Świetlika

 • Wejścia oraz wyjścia z sali zgłaszamy wychowawcy
 • zgodnie współpracujemy w grupie.
 • Jesteśmy dla siebie uprzejmi, pamiętamy o stosowaniu zwrotów grzecznościowych.
 • Pomagamy młodszym kolegom.
 • Staramy się nie skarżyć, lecz samodzielnie rozwiązywać problemy.
 • Podczas dyskusji z innymi nie przerywamy sobie, nie wchodzimy w słowo.
 • Zabawki/gry odkładamy zawsze na swoje miejsce.
 • Zanim weźmiemy kolejną zabawkę/grę, pierwszą odkładamy na miejsce.
 • Wszyscy dbamy o porządek w sali.
 • Po zakończonej zabawie sprzątamy po sobie.
 • Jeżeli zauważymy zepsute zabawki/przybory, informujemy o tym wychowawcę.
 • Pamiętamy, że wychowawcę zawsze możemy prosić o pomoc.
 • Zgłaszamy wychowawcy nasze złe samopoczucie oraz potrzeby.
 • W czasie odrabiania lekcji oraz relaksacji zachowujemy ciszę.
 • Posiłki oraz  napoje spożywamy tylko przy stolikach, za zgodą wychowawcy.
 • Nie używamy urządzeń mobilnych.
 • Nasze zachowania zostają notowane przez wychowawcę w „Dzienniczku Świetlika”.

góry

Click to Flip
góry

Share:

Recent Post

Delta

Gamma

Beta

Alfa